Przedsiębiorczość dla ambitnych, to autorski program wspierania ambitnych form przedsiębiorczości, zarówno w wymiarze indywidualnych przedsięwzięć, grupowych programów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i kandydatów na przedsiębiorców, w sferze edukacji oraz nowoczesnej, opartej na wiedzy polityki gospodarczej. W ramach tej szerokiej inicjatywy realizowanych jest szereg, ściśle ze sobą powiązanych programów i działań.

  • Nowy biznes (Jak uruchomić własny biznes?) - Portal edukacyjny,  na który składa się elektroniczny podręcznik „Przedsiębiorczość dla ambitnych” oraz pakiet narzędzi potrzebny do uruchomienia ambitnych przedsiębiorczych, a więc tych kreatywnych, innowacyjnych i nastawionych na rozwój, także poprzez aktywne wychodzenie na rynki międzynarodowe.
  • Projekty - Stworzona platforma elektroniczna oraz nagromadzone know-how służą do realizacji różnorodnych projektów szkoleniowo-doradczych adresowanych do społeczności przedsiębiorców i kandydatów na przedsiębiorców.
  • Przedsiębiorczość, polityka, rozwój - Blog służy prezentacji poglądów  autora oraz twórczej dyskusji na temat kondycji polskiej przedsiębiorczości oraz kierunków polityki gospodarczej adresowanej do sektora przedsiębiorstw. Prezentowane są na nim wyniki badań prowadzonych w Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Zapraszam do współpracy

Jerzy Cieślik


Nowy biznes


Projekty


SEIPA